neděle 22. června 2014

M1T390 a jeho pseudo-kalibrace

Jelikož kalibrační data v eeprom SDA2526 jsou opatřena nějakým algoritmem pro paritu, lze jenom těžko je násilně přepsat (multimetr to pochopitelně pozná a nové koeficienty neakceptuje). Prozatím nemám návod (ale už se pracuje na jeho získání), nicméně se mi však podařilo získat schéma přístroje. Zajímavé jsou změny oproti mé verzi (prototypová), kde např. napájecí zdroj na sekundární straně je impulzní měnič, kdežto v oficiálním schématu to jsou lineární stabilizátory 78xx. Pravděpodobně zdroj časem upravím, neboť se po čase neuvěřitelně rozpíská.
Schéma analogové části
Ze schématu si lze všimnout, že měření napětí a odporu (teploty) je vzájemně oddělené. Dokazuje to skutečnost, že podle měření bylo mimo toleranci pouze napětí a proud, odpory seděly. Pro proměření jsem si postavil napěťový kalibrátor s tepelně vyhřívanou referencí MAB399 a odporovou síť z několika 0805 odporů, čili takový pseudo odporový etalon (jelikož ty odpory mají asi 200 ppm/K).


Odporová síť (z druhé strany jsou headery)
Tato odporová síť + napěťové reference (s několika rozsahy) byla přeměřena na HP34401A, což je 6,5 místný multimetr. Poté jsem hodnoty porovnal s naměřenými na M1T390 a zde je pár výsledků.
Odchylka odporu od skutečné hodnoty
Z grafu je patrné, že až na rozsahu 20M (2-20M) je poněkud větší chyba měření, avšak všechno jde dle specifikací výrobce. Když mám ověřeno, že multimetr měří velmi přesně odpor na malém rozsahu, rozhodl jsem se vyrobit si proudový bočník chlazený olejem. Použil jsem k tomu topné těleso z fénu (namotaný drát s velkou plochou) a ponořil jej do zavařovačky naplněné olejem. Odpor takového bočníku je 144,82 ohmů a díky oleji je krásně chlazený a začal odpor razantně měnit až při vyšší zátěži, resp. oteplení.
Bočník v olejové lázni
Na následujícím grafu je znázorněno měření napětí - jednak tolerance, kde by se to mělo pohybovat a potom napětí před a po pseudo kalibraci.
Odchylky měření napětí
A v čem taková pseudo kalibrace spočívala? Z grafu je patrné, že napětí je prakticky posunuté pouze o nějaký offset. A jelikož jsem se hrabal v modulačním zesilovači, očekával jsem, že k tomuto dojde. Vzal jsem tedy šroubovák a offset ručně dotrimmoval trimrem P1. Zelený průběh (po nastavení) je už přijatelný a hlavně je v mezích tolerance od výrobce.
První hodnotu grafu (asi 450 mV) je třeba ignorovat, neboť v tomto bodě není reference stabilní.
Ověřování odchylek
Dále následovala kontrola měření proudu. Jelikož je měření proudu prováděno stejně jako měření napětí (pouze přes integrované proudové bočníky), tak tohle měření už sedělo.
Úbytek napětí na bočníku byl měřen M1T330, který má samozřejmě také nějakou chybovost, hlavně na nižším rozsahu. Z konce grafu je patrná zvětšující se odchylka měření. Je to dáno zahřívajícím se bočníkem, na kterém byla výkonová ztráta asi 23 W, což je dost i na olejové chlazení.
Tohle měření však nesloužilo k úpravě kalibrace ale pouze na ověření, že všechno sedí. A sedí.
Nakonec odchylka měření napětí pro M1T330:
Další kalibrace tedy není nutná (možná ještě pro střídavou složku napětí resp. proudu), ale to až někdy jindy.

Žádné komentáře:

Okomentovat