pátek 6. června 2014

Kalibrace voltmetru M1T330

Před nedávnem jsem se [zde] zmiňoval o opravě tohoto voltmetru. Bohužel vlivem stáří některým kusům již přesně nesedí kalibrační konstanty v paměti a je s tím potřeba něco udělat.
Tyto hodnoty se nacházejí na posledních 8 pozicích (1016.-1023. bajt) v druhé ROM paměti (ta prostřední).
Číslicová část M1T330
Kalibrační konstanty jsou 16 bitové s pravděpodobným pořadím LSB-MSB s tím, že pořadí pro jednotlivé rozsahy (300 mV, 3 V, 30 V a 300 V) je od nejvyššího po nejnižší.
Tedy na paměťovém místě 1016 se nachází LSB bajt konstanty pro rozsah 300 V. V následující tabulce je přehled pozic kalibračních konstant.

Přehled konstant
Pozice LSB-MSB Rozsah
1016-1017 300 V
1018-1019 30 V
1020-1021 3 V
1022-1023 300 mV

Prozatím jsem natrefil u různých kusů na stejné hodnoty MSB bajtů, vždy EAh (234). Nebyl jsem schopen přesně určit výpočet kalibrační konstanty, nicméně závislost zobrazovaného napětí je:
$$ U=ADC \cdot K_x $$
kde $K_x$ je kalibrační konstanta pro daný rozsah a $ADC$ je nějaká napočítaná hodnota z AD převodu.
Voltmetr jsem nakalibroval metodou pokus/omyl (tj. odhad kalibračních konstant) v porovnání s napěťovým etalonem. Nejdéle trvalo pochopitelně mazání a zapisování do EPROM.
Nicméně se voltmetr podařilo úspěšně zkalibrovat a nyní měří korektně.


Žádné komentáře:

Okomentovat