neděle 22. června 2014

M1T390 a jeho pseudo-kalibrace

Jelikož kalibrační data v eeprom SDA2526 jsou opatřena nějakým algoritmem pro paritu, lze jenom těžko je násilně přepsat (multimetr to pochopitelně pozná a nové koeficienty neakceptuje). Prozatím nemám návod (ale už se pracuje na jeho získání), nicméně se mi však podařilo získat schéma přístroje. Zajímavé jsou změny oproti mé verzi (prototypová), kde např. napájecí zdroj na sekundární straně je impulzní měnič, kdežto v oficiálním schématu to jsou lineární stabilizátory 78xx. Pravděpodobně zdroj časem upravím, neboť se po čase neuvěřitelně rozpíská.
Schéma analogové části
Ze schématu si lze všimnout, že měření napětí a odporu (teploty) je vzájemně oddělené. Dokazuje to skutečnost, že podle měření bylo mimo toleranci pouze napětí a proud, odpory seděly. Pro proměření jsem si postavil napěťový kalibrátor s tepelně vyhřívanou referencí MAB399 a odporovou síť z několika 0805 odporů, čili takový pseudo odporový etalon (jelikož ty odpory mají asi 200 ppm/K).

sobota 7. června 2014

Oprava multimetru M1T390

Podařilo se mi získat poslední výrobek ČSSR Metra Blansko a to je 4.5 místný digitální multimetr M1T390. Je velmi podobný svému předchůdci M1T380 s tím, že používá modernější technologii a obsahuje patřičně méně součástek a je spolehlivější. Např. kalibrační data jsou uložena v externí sériové EEPROM SDA2526-2 (256x8) a řízení obstarává MCU D8751 od AMD a o komunikaci/zobrazování se stará MCU MHB8748.
M1T390 v provozu
Multimetr umí měřit napětí a proud (DC/AC), odpor dvouvodičově nebo čtyřvodičově a teplotu. Bohužel k multimetru nemohu sehnat žádný servisní ani uživatelský manuál, protože se jich na trh dostalo pravděpodobně velmi málo.

pátek 6. června 2014

Kalibrace voltmetru M1T330

Před nedávnem jsem se [zde] zmiňoval o opravě tohoto voltmetru. Bohužel vlivem stáří některým kusům již přesně nesedí kalibrační konstanty v paměti a je s tím potřeba něco udělat.
Tyto hodnoty se nacházejí na posledních 8 pozicích (1016.-1023. bajt) v druhé ROM paměti (ta prostřední).
Číslicová část M1T330
Kalibrační konstanty jsou 16 bitové s pravděpodobným pořadím LSB-MSB s tím, že pořadí pro jednotlivé rozsahy (300 mV, 3 V, 30 V a 300 V) je od nejvyššího po nejnižší.