sobota 1. března 2014

Oprava snímače rezervy

Spousta motorek používá pro tzv. hladové oko snímání hladiny benzínu pomocí NTC termistoru (buď jednostavové, nebo dvou). V případě SV 650 se jedná o dvoustavové snímání, kde první stav je asi 4 l paliva a druhý 2 l paliva.
Princip je prostý - na nosné konstrukci jsou připevněny dva NTC termistory (ve vzájemné vzdálenosti asi 7 cm). 
Senzor rezervy SV 650
Na termistory je připojeno napětí přes rezistory - vytvoří se takto dělič napětí, který je závislý na ohřátí termistoru. Když je termistor ochlazován (je ponořen v benzínu a nebo se přes něj benzín přelívá), tak je napětí na termistoru poměrně velké. Jakmile ovšem přestane být termistor ochlazován a zahřeje se na poměrně vysokou teplotu (měřeno asi >60 °C), tak poklesne napětí na děliči přibližně na 6.8 V a řídicí jednotka vyhodnotí tento stav jako nedostatek paliva (jedna z úrovní). Podle toho se také odvíjí frekvence blikání/svícení hladového oka.
Problém bývá ovšem ten, že původní termistory se stářím vypálí, resp. se poškodí jejich struktura vlivem vibrací, zvětší svůj odpor a je prakticky nemožné je dostatečně zahřát. Takto senzor přestane fungovat.

Řešením je výměna termistorů. Původní měly hodnotu odporu kolem 2k, ale s takovým odporem by jejich prohřátí trvalo desítky minut. Experimentálně jsem zjistil, že ideální hodnota je 220 ohmů.
Jelikož termistory po zahřátí protéká velký proud (výkonová ztráta může být větší než 500 mW), tak jsem použil 2 kusy NTCC-470R paralelně (z TME za pár korun).
Paralelní zapojení náhradních termistorů
U termistorů jsem mírně ohnul přívodní vodiče, aby tvořily jakýsi pružící element, který bude kompenzovat případné vibrace/tepelnou roztažnost.

Termistory jsou poněkud líné (hold nemají správný B parametr), takže nahřátí termistoru trvá asi 10-15 sekund, oproti originálnímu cca 5 sekund. 
Možné řešení by bylo použít ještě menší hodnotu termistoru (threshold indikace je při 120 ohmech).
Nicméně je zde zase riziko, že když se pojedou zatáčky s poloprázdnou nádrží, tak ochlazování termistoru nemusí být dostatečné, a indikace rezervy může být předčasná.
Případně se termistor může i v benzínu zahřát natolik, že nastane výstraha.

Na následujícím videu je demonstrace senzoru - dva termistory jsou vytaženy z ethanolu a začínají se pomalu zahřívat. Proud se postupně zvyšuje a při thresholdu 150 mA nastává indikace (proud by měl sedět i pro jiné SV palubovky). Kolísání proudu při indikaci je způsobeno blikáním ledky.

Toto řešení se mi zdá jako nejvhodnější a zatím neselhalo. Tak se uvidí, jak dlouho vydrží =)

Žádné komentáře:

Okomentovat